Deluxe Building

Deluxe Building Kft.

Székhely: 1165 Budapest, Ezerjó u. 11.

Telephely: 1173 Budapest, Összekötő u. 1. - Mesterek Háza

info@deluxebuilding.hu

+36 (30) 278 9214

Adatvédelmi Tájékoztató

DELUXE BUILDING KFT.

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Info tv. elvárásainak, amelyekről bővebben  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Infotv.”, 2011. évi CXII.) és a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat.

Számunkra fontos az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, védelme. Adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változata elérhető a Deluxe Building weboldalán, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen.

 

Kik vagyunk mi?

Mi a Deluxe Building Kft. (képviseli: Szilágyi Péter, adószám: 27411283-2-42) vagyunk. Címünk 1165 Budapest, Ezerjó u. 11.

Ön a következő módon léphet velünk kapcsolatba: postai úton a fenti címen, emailben az info@deluxebuilding.hu email címen, telefonon pedig a (+36) 30/278 9214 számon.

A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk, ezért személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségeken tud elérni minket.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

1.    A weboldal használata során

2.    A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán

3.    A weboldalról indított egyszeri ajánlatkérés folyamán

Hogyan védjük az Ön adatait?

Kiknek továbbítjuk az Ön adatait?

Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?

Hová tud panaszával fordulni?

Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

 

1.     A webodal használata során kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, termékeinket és szolgáltatásainkat tekinti meg, többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

A sütik egy része azért szükséges, hogy a website-unk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

elementor

weboldal működése

nincs lejárata

Továbbá használunk olyan sütiket is, amelyek nem kifejezetten szükségesek weboldalunk használatához, de hogy Ön könnyebben kezelhesse oldalunkat, elhelyezésük előtt az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. Ezek a következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

_ga

statisztikai adatgyűjtés

lejárata: 2 év

_ga_#

statisztikai adatgyűjtés

lejárata: 2 év

 

2.    A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal -a kapcsolatfelvételt adatlapon- kért információ során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

név

az Ön azonosítása

e-mail cím

az Önnel való kapcsolattartás

üzenet tartalma

a válaszadáshoz szükséges

Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására használjuk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait a válaszadásunk után töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

3.    A weboldalról indított egyszeri ajánlatkérés során kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal írt ajánlatkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

név

az Ön azonosítása

telefonszám

az Önnel való kapcsolattartás

e-mail cím

az Önnel való kapcsolattartás

az építés helyszíne

ajánlatadáshoz szükséges

kiválasztott szolgáltatás megjelölése

ajánlatadáshoz szükséges

kérdések, megjegyzések tartalma

ajánlatadáshoz szükséges

Ezeket az adatokat az Ön ajánlatkérésének megválaszolására használjuk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait ajánlatunk érvényességi idejének lejárta után töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, és csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.

 

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. A adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

 Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, – így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.

 

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem értékesítünk gyermekek számára.

 

Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

•   tájékoztatás joga

•   helyesbítés joga

•   törléshez való jog

•   az “elfeledtetéshez való” jog

•   az adatok zárolásához/korlátozásához való jog

•   tiltakozáshoz való jog

•   bírósághoz forduláshoz való jog

•   hatósághoz fordulás joga

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását – ha azt jogi szabályozás nem zárja ki – az info@deluxebuilding.hu email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg.

A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket nyilatkozatban, a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1400

http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: +36 (1) 457-7100

Fax: +36 (1) 356-5520

e-mail: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.

 

Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

Kelt: 2022. augusztus 19.

Szilágyi Péter

Ügyvezető igazgató

 

I. melléklet — a Deluxe Building Kft. által igénybevett adatfeldolgozók listája, és az általuk végzett adatfeldolgozás leírása

 

Cloudways Ltd. – adattárolás, szerverhoszting

https://www.cloudways.com/

Cím: Junction Business Centre, 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians STJ3334, Malta

E-mail cím: support@cloudways.com, Tel.: +44 330 001 0338

 

GOOGLE Drive és Gmail – adattárolás, kapcsolattartás

Központ: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1

 

J. Schmidt és J. Szimon Kft. – könyvelő iroda

https://schmidt-szimon.hu/

Iroda: 1034 Budapest, Bécsi út 163., IV. emelet

 

ADP Partners Kft. – webshop üzemeltetése, karbantartása

Cím: 1141 Budapest, Fogarasi út 99.

E-mail cím: info@adppartners.eu, Tel.: (+36) 30 913 48 01